Galaten 3:1-5 Commentaar

Hallo christenen!

Vandaag praat ik over Galater 3:1-5.

“Domme Galaten, wie heeft u betoverd? Ik heb u toch zo’n duidelijk beeld gegeven van Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Zeg eens: heeft God u de Heilige Geest gegeven omdat u de wet hebt gehoorzaamd of omdat u het goede nieuws van Jezus Christus hebt gehoord én geloofd? Bent u nu zo dom? U bent christen geworden door het werk van de Heilige Geest, moet u nu met de wet eindigen? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Was dat maar zo. Geeft God u zijn Geest en laat Hij wonderen onder u gebeuren omdat u zo goed doet wat de wet zegt? Of omdat u gelooft wat wij u over Jezus Christus hebben verteld?” (Het Boek)


slechte overtuiging


Paulus maakte zich zorgen over de Galaten. Hij was teleurgesteld. De Galaten werden misleid. Mensen vertelden hen dat ze de regels van het Oude Testament moesten volgen. De Galaten begonnen hen te gehoorzamen en Paulus moest ze corrigeren.

Waarom is dit gebeurd?

Dit gebeurde omdat de Galaten deze mensen wilden behagen. Groepsdruk is moeilijk. Als we iedereen proberen te behagen, behagen we niemand.
Paulus scheldt ze hiervoor uit.

Groepsdruk

Paulus herinnert hen er ook aan dat het evangelie niet verandert.
Het verandert niet alleen vanwege zijn impopulariteit. We moeten ook niet tevergeefs veranderen. De enige weg is door het kruis van Christus.

Bedankt voor het lezen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s